NAM VIET INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD
Room 206, 24T2 Buiding, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dist., Hanoi
 
Vietnames

Nam Viet Industrial Equipment Co., Ltd (NAVICO)

 • navico
 • banner 2

Nam Viet Industrial Equipment Co., Ltd (NAVICO) specializes in supplying industrial equipments, construction machines, equipments and materials for railway, training and technology transfer in welding and cutting. Products supplied by NAVICO are available throughout Vietnam.

Our engineers with high profession, experience and educated in famous universities domestic and overseas. With our dynamic and enthusiastic staffs, NAVICO always meets all strict requirements from end-users with high quality products and perfect service.

PRODUCTS HOT NAVICO

 
Nam Viet Industrial Equipment Co., Ltd (NAVICO) specializes in supplying industrial equipments, construction machines, equipments and materials for railway, training and technology transfer in welding and cutting. Products supplied by NAVICO are available throughout Vietnam.

Why should choose NAVICO

 
Our engineers with high profession, experience and educated in famous universities domestic and overseas. With our dynamic and enthusiastic staffs, NAVICO always meets all strict requirements from end-users with high quality products and perfect service.
 •  
  We put our customer service criteria first
 •  
  Your product will be completed by experts
 •  
  We work with passion and inspiration
 •  
  We are a choice of many small and medium businesses
 •  
  We value long-term relationships

Typical project NAVICO

 
Let's take a look at the typical projects of NAVICO, these are the projects that have significantly contributed to the socio-economic development of the locality and the region.
 • đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.
  Mục tiêu của dự án: Di chuyển cơ sở sản xuất theo quy hoạch của UBND Thành phố Hải Phòng, nâng cao sản lượng hộp giảm tốc từ 500 - 600 hộp/năm lên đến hơn 2.000 hộp/năm và đầu tư thiết bị công nghệ tạo phôi đúc, phôi hàn, công nghệ gia công cơ khí(gia công răng, mài răng, cà răng, gia công vỏ hộp)
 • nâng cao năng lực sản xuất Công ty cổ phần Dụng cụ số 1
  Mục tiêu của Dự án: Đầu tư di chuyển, cải tạo máy móc thiết bị hiện có tại 108 Thanh Xuân - Hà Nội đến cơ sở mới cùng với trang bị thêm máy móc thiết bị chuyên dùng, đầu tư nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ tại địa điểm mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
 • Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới - Công ty Cơ khí Quang Trung
  Đầu tư xây dựng một cơ sở sản xuất tại địa điểm mới để di chuyển cơ sở sản xuất hiện có tại 360 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhằm ổn định và mở rộng phát triển sản xuất, giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sống tại khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội.
04
03
02
01