NAM VIET INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD
Room 206, 24T2 Buiding, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dist., Hanoi
 
Vietnames
Trang chủ » Projects

Projects

đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.
Mục tiêu của dự án: Di chuyển cơ sở sản xuất theo quy hoạch của UBND Thành phố Hải Phòng, nâng cao sản lượng hộp giảm tốc từ 500 - 600 hộp/năm lên đến hơn 2.000 hộp/năm và đầu tư thiết bị công nghệ tạo phôi đúc, phôi hàn, công nghệ gia công cơ khí(gia công răng, mài răng, cà răng, gia công vỏ hộp)